Το Έργο « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Το Έργο

ΠΗΓΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν προέρχονται από:
1. Την Δ/νση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου.
2. Την Δ/νση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

Πηγές:
1. Ο κόμβος «Οδυσσέας» του Υπουργείου Πολιτισμού .
2. Το βιβλίο : «Ρόδος: η πόλη εκτός των τειχών –1522-1947- αρχιτεκτονική –πολεοδομία», ΤΕΕ τμήμα Δωδεκανήσου, 3η Εφορεία νεωτέρων μνημείων Δωδ/σου, Ρόδος, Φεβρουάριος 2005.
3. Αρχείο κειμένων και φωτογραφιών Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου.
4 . Αρχείο κειμένων και φωτογραφιών Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.