Πανηγύρι στο μοναστήρι του Σωτήρος « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πανηγύρι στο μοναστήρι του Σωτήρος

Πληροφορίες

  Ημερομηνία: 5-6 Αυγούστου

  Δημοτική Ενότητα: Νότιας Ρόδου

  Χωριό: Ασκληπιείο

  Πανηγύρι-Εκδηλώσεις : Πανηγύρι στο μοναστήρι του Σωτήρος στο Κιοτάρι (το πανηγύρι ξεκινάει στις 5/8 μετά τον Εσπερινό)

  Φορέας Διοργάνωσης: Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου και Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου

  Τόπος Διοργάνωσης: Μοναστήρι του Σωτήρος, Κιοτάρι

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες