Πανηγύρι του Αγίου Σίλα (Σουλά) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πανηγύρι του Αγίου Σίλα (Σουλά)

Πληροφορίες

  Ημερομηνία: Στις 28, 29 και 30 Ιουλίου

  Δημοτική Ενότητα:

  Χωριό:

  Πανηγύρι-Εκδηλώσεις : Πανηγύρι του Αγίου Σίλα (Σουλά)

  Φορέας Διοργάνωσης:

  Τόπος Διοργάνωσης: Σορωνή

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες