Πανηγύρι του Αγίου Φιλήμονα « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πανηγύρι του Αγίου Φιλήμονα

Πληροφορίες

  Ημερομηνία: 21 Ιουλίου

  Δημοτική Ενότητα: Νότιας Ρόδου

  Χωριό: Αρνίθα

  Πανηγύρι-Εκδηλώσεις: Πανηγύρι του Αγίου Φιλήμονα

  Φορέας Διοργάνωσης: Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου και Τοπική Κοινότητα Αρνίθας

  Τόπος Διοργάνωσης: Αρνίθα

   

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες