Το Φράγμα του ποταμού Γαδουρά « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Το Φράγμα του ποταμού Γαδουρά

Πληροφορίες

    Το Φράγμα του Γαδουρά, με τεράστιο σε όγκο ταμιευτήρα νερού, παρουσιάζει πλούσια βλάστηση, και συνδυάζει πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Αποτελεί πόλο έλξης των μεταναστευτικών πουλιών, σε είδη που ποτέ άλλοτε δεν είχαν θεαθεί στο νησί, ενώ διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό των ενδημικών πουλιών και ζώων της Ρόδου, όπως το ελάφι.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες