Κάστρο Κιτάλων « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Κάστρο Κιτάλων

Πληροφορίες

    Κατάλοιπα μεμονωμένου φρουρίου, χτισμένου στην περιοχή του χωριού Έμπωνα, στη ΒΔ πλαγιά του Ατταβύρου, στη θέση Κίταλα. Άμεσες πληροφορίες για το κάστρο δεν αναφέρονται. Ωστόσο, γίνεται μνεία του οικισμού Κίταλα το 1474. Σύμφωνα με διάταγμα του 1474, οι κάτοικοι των χωριών Κίταλα και Καπί έπρεπε να κλειστούν στο φρούριο της Σαλάκου.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες