Σπιζαετός « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Σπιζαετός

Πληροφορίες

    Είναι το μεγαλύτερο αρπαχτικό πουλί που αναπαράγεται στη Ρόδο με μήκος σώματος πενήντα πέντε έως εξήντα πέντε εκατοστά. Την τροφή του αποτελούν κυρίως μικρά θηλαστικά και πουλιά όπως είναι τα κουνέλια, οι λαγοί, οι πέρδικες και τα περιστέρια και συνήθως κυνηγά σε ανοιχτές θαμνώδεις εκτάσεις.
    Είναι μονογαμικό είδος και φτιάχνει τη φωλιά του σε απότομους γκρεμούς. Γεννά δύο αβγά και τη φροντίδα των μικρών την αναλαμβάνουν και οι δυο γονείς. Οι μικροί σπιζαετοί εγκαταλείπουν τη φωλιά όταν περάσουν περίπου εκατό σαράντα ημέρες από τη γέννησή τους. Η ενηλικίωσή τους διαρκεί τρία με τέσσερα χρόνια. Μετά δύναται να αναπαραχθούν.
    Ο Σπιζαετός είναι ένας πολύ σπάνιος αετός και πιστεύεται ότι σε όλο το νησί ζουν δύο ή τρία ζευγάρια ενώ σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται γύρω στα εκατό σαράντα. Είναι προστατευόμενο είδος πουλιού σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταία φορά θεάθηκε στη Ρόδο στο φράγμα της Απολακκιάς.

Φωτογραφίες