Σχολεία (Νεοκλασικά: Αμαράντειος) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Σχολεία (Νεοκλασικά: Αμαράντειος)

Πληροφορίες

  Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, ελληνικά και οθωμανικά, είναι κτίρια με αυστηρή συμμετρία, τόσο στην κάτοψη όσο και στην όψη, κυβικά κτίρια ισόγεια ή διώροφα, με διαμπερή διάδρομο και αίθουσες εκατέρωθεν αυτού. Ο νεοκλασικισμός χρησιμοποιείται διακριτικά, κίονες, πεσσοί και αετώματα είναι τα μόνα στοιχεία που στολίζουν την απόλυτη συμμετρική με τονισμό μόνο της κυρίας εισόδου. Τα ρυθμολογικά στοιχεία είναι βαμμένα λευκά.

  Τα ελληνικά σχολεία κτίζονταν με δωρεές πλούσιων Ροδιτών πλησίον της ενοριακής εκκλησίας,. Η Αστική Σχολή ιδρύθηκε το 1874 από την Εκκλησία με τη συμβολή πλουσίων δωρητών, στη συνοικία της Μητρόπολης.

  Το Καζούλλειο Παρθεναγωγείο κτίστηκε σε διπλανό οικόπεδο, το 1891, δωρεά του Παύλου Καζούλλη.

  Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο κτίστηκε το 1910 κοντά στα παραπάνω σχολεία, από την οικογένεια Βενετοκλή (Μίνωα και Δημήτρη), σε οικόπεδο που δώρισαν η οικογένεια Δρακίδου.

  Το 1911, ιδρύθηκε το Αμαράντειο Δημοτικό Σχολείο με χρήματα της οικογένειας Αμαράντου, στη συνοικία του Νιοχωριού.

   

  Το Μουσουλμανικό σχολείο, που χτίστηκε το 1876 στο χώρο απέναντι από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, σε νεοκλασικό ρυθμό -κυβικό κτίριο με αίθριο στο κέντρο και συμμετρικές όψεις με τονισμένο το κεντρικό τμήμα της πρόσοψης.

   

  Κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής (1912-1945) κατασκευάστηκαν δύο σχολεία στην πόλη της Ρόδου και πολλά στα χωριά και τα νησιά της Δωδεκανήσου. Τα κτίρια, συμμετρικά ως προς τη διάταξη των όγκων και των όψεων, έχουν στοιχεία από την εκλεκτικιστική και τη ρωμανική αρχιτεκτονική.

  Η κατασκευή του Παρθεναγωγείου (σημερινό Ορφανοτροφείο) τελείωσε το 1924. Το 1925, προστέθηκε ένα γυμναστήριο και επεκτάθηκε η εσωτερική εκκλησία.

  Η κατασκευή του Αρρεναγωγείου (σημερινή Ακαδημία) τελείωσε το 1925. Το 1927 κατασκευάστηκε ένα γυμναστήριο και μία θεατρική αίθουσα το 1930.

  Όλα τα κτίρια είναι κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία από το υπουργείο πολιτισμού και χρησιμοποιούνται ως σχολεία και σήμερα, εκτός από το κτίριο του μουσουλμανικού σχολείου, το οποίο είναι κλειστό λόγω εργασιών αποκατάστασης από το υπουργείο πολιτισμού.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες