Πανεπιστήμιο Αιγαίου « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πληροφορίες

    Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1926, πάνω σε μελέτη του F. Di Fausto, του 1924, προορισμένο για έδρα του στρατού (caserma di fanteria), της ιταλικής κατοχής.
    Κτισμένο πάνω στην οδό Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δύο επιμήκεις όγκους εκατέρωθεν της μνημειώδους τριπλής πύλης εισόδου σε finta pietra, με δύο θολωτά φυλάκια εκατέρωθεν, με οξυκόρυφες καμάρες και κυλινδρικές επιτοίχιες παραστάδες, που μιμούνται μορφές της ιπποτικής αρχιτεκτονικής. Τα παρακείμενα κτίρια των στρατώνων αποτελούν τριώροφους κυβιστικούς όγκους, με διατεταγμένα καθ’ ύψος ανοίγματα.
    Τα κτίρια σήμερα στεγάζουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες