Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου

Πληροφορίες

    Το Aρχηγείο του Στρατού κατασκευάστηκε το 1939, από τις τεχνικές υπηρεσίες του ιταλικού υπουργείου πολέμου, στη νότια πλευρά της σημερινής πλατείας Ελευθερίας. Η στιβαρή μορφή του και η συμμετρική όψη με τονισμένο τον κεντρικό όγκο εισόδου, επιτείνεται από την απομίμηση ισόδομης τοιχοποιίας των όψεων, σε μορφολογική συνέχεια με τα υπόλοιπα κτίρια της πλατείας.

    Το κτίριο στεγάζει σήμερα την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες