Τέμενος Μεχμέτ Αγά « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Τέμενος Μεχμέτ Αγά

Πληροφορίες

    To τέμενος Μεχμέτ Αγά βρίσκεται σε εξέχουσα θέση στην οδό Σωκράτους, στον α΄ όροφο παλαιότερου κτίσματος με θολωτές ιπποτικές κατασκευές. Κτίστηκε με προσανατολισμό προς τη Μέκκα (σε περιστροφή σε σχέση με το ισόγειο), με αποτέλεσμα να προκύψει ο πεσσός στήριξης στην οδό Σωκράτους. Κατασκευάστηκε το 1820 και επισκευάστηκε το 1875. Η κάτοψη είναι ορθογωνική με προστώο και ξύλινο μιναρέ πολυγωνικής μορφής (αραβικής επιρροής). Η δομή του τεμένους είναι ιδιαίτερη, διότι η μορφή του έχει επηρεασθεί από το διεθνές εκλεκτικό στυλ που ακολουθεί η τουρκική αρχιτεκτονική μετά το 1850.
    Στο εσωτερικό υπάρχει ξεχωριστός χρωματικός διάκοσμος κυρίως στα ξύλινα στοιχεία της ψευδοροφής, του γυναικωνίτη, του άμβωνα και των θυρωμάτων. Εξωτερικά τη συμμετρική πρόσοψη πλαισιώνουν ορθογώνια ανοίγματα, τουράς και σειρά φεγγιτών
    Το μνημείο είναι αποκατεστημένο πλήρως από το υπουργείο πολιτισμού

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες