Πύλες – Τάφρος (Ακαντιάς) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Ακαντιάς)

Πληροφορίες

    Η πύλη Ακαντιάς προς τα νότια.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες