Πύλες – Τάφρος (Παναγίας) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Παναγίας)

Πληροφορίες

    Η πύλη της Παναγιάς, στο μεγάλο λιμάνι.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες