Πύλες – Τάφρος (Αγίου Παύλου) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Αγίου Παύλου)

Πληροφορίες

    Η πύλη του Αγίου Παύλου, στο βόρειο άκρο, που προστάτευε το πέρασμα προς το πολεμικό λιμάνι (Μανδράκι). Η κατασκευή του πύργου έγινε το 1476-84, σύμφωνα με τα οικόσημα του Πάπα Σίξτου του 4ου και του μεγάλου Μαγίστρου P. d’Aubusson, αν και η ομοιότητά του με τον πύργο του Αγίου Πέτρου, που κατασκευάστηκε από τον μεγάλο μάγιστρο P. R. Zacosta, το 1461-67 είναι μεγάλη.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες