Πύλες – Τάφρος (Ταρσανά) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Ταρσανά)

Πληροφορίες

    Η πύλη Ταρσανά, με δύο τετράγωνους πύργους, σε μήκος και ύψος που υποδηλώνει την ύπαρξη καρνάγιου, με πλοία που εισέρχονταν από αυτή την πύλη, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη μεσαιωνική εποχή. Η πύλη σφραγίστηκε στην οθωμανική περίοδο και ξανάνοιξε κατά την ιταλική κατοχή.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες