Πύλες – Τάφρος (Αρνάλδου) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Αρνάλδου)

Πληροφορίες

    Η πύλη Αρνάλδου, που πήρε το όνομά της από παράφραση του προσωνυμίου «arnaldi» για τους νεοσύλλεκτους του τάγματος, που εισέρχονταν από αυτή.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες