Πύλες – Τάφρος (Αγίας Αικατερίνης) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (Αγίας Αικατερίνης)

Πληροφορίες

    Η πύλη της Αγίας Αικατερίνης οδηγούσε στον αρχαίο μώλο των μύλων.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες