Πύλες – Τάφρος (D’ Amboise) « Πολιτιστικός και Ιστορικός Ξεναγός Δήμου Ρόδου
endeel

Πύλες – Τάφρος (D’ Amboise)

Πληροφορίες

    Η πύλη D’ Amboise, από το όνομα του μεγάλου Μαγίστρου, προς το Παλάτι, με εσωτερική πύλη αυτή του Αγίου Αντωνίου.

Λήψη Οδηγιών
Φωτογραφίες